KROK 1

Wyślij na numer 696 530 530  wniosek o pożyczkę  SMS Szybka Pożyczka o następującej treści:


POZYCZKA Kwota Imię Nazwisko PESEL Numer oraz seria dowodu osobistego Numer rachunku bankowego Adres Miasto Kod pocztowy

Przykład wniosku o udzielenie pożyczki na kwotę 200 zł:
POZYCZKA 200 Adam Nowak 76101405655 ABC1234567 1012401240000000001255825 Ludowa 1/2  Piła 64-920
Uwaga! Pomiędzy poszczególnymi danymi należy umieścić spacje.

KROK 2

Po przyjęciu wniosku o pożyczkę SMS Szybka Pożyczka na numer telefonu klienta zostanie wysłana wiadomość z zapytaniem czy klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Jeżeli klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie powinien potwierdzić ten fakt wysyłając SMS pod numer 696 530 530 o treści: POZYCZKA TAK

KROK 3

Po rozpatrzeniu wniosku na numer klienta zostanie wysłana wiadomość  z informacją o kwocie przyznanej pożyczki.  Jeżeli klient wyraża zgodę na zaproponowane warunki  powinien potwierdzić ten fakt wysyłając SMS pod numer 696 530 530 o treści: POZYCZKA KWOTA TAK

Po zatwierdzeniu pożyczki pieniądze zostaną przekazane Klientowi ,najpóźniej w następnym dniu roboczym, pod wskazany we wniosku adres, za pośrednictwem Agenta SMS Szybka Pożyczka lub jeżeli jest to druga i kolejna pożyczka, zostaną przekazane na podany we wniosku numer rachunku bankowego Klienta.

*Koszt wysłania SMS wg taryfy operatora.